10.Disseny gràfic

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Vinils de tall

El vinil de tall és una pel·lícula adhesiva de diversos colors sòlids, que sol utilitzar-se principalment en la decoració d'aparadors, tèxtil, decoració a la llar, etc., tant en interiors com exteriors.

impressió digital

El vinil imprès, que sol usar-se per tots els caps abans descrits en el vinil de tall, però amb la particularitat que en aquest cas es tracta d'una pel·lícula adhesiva blanca a la qual se li aplica tinta a la superfície, obtenint així un disseny a tot color, amb la possibilitat de crear degradats i tota mena de colors a diferència de vinil de tall. El vinil d'impressió podríem dir que és un pòster adhesiu al qual podem donar-li la forma que desitgem mitjançant un encuny vectorial.

àcids

És un tipus de vinil que imita el glacejat original del vidre. El vinil àcid s'utilitza generalment per a la decoració de vidres i miralls, encara que es pot utilitzar per a altres casos.

Galeria

Aquí trobaràs alguns exemples de vinils que realitzem. Hi ha moltes més possibilitats !!